Waarom een RI&E

Iedere werkgever is verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te maken.

Hierbij hoort altijd een plan van aanpak (PvA). Heeft u dit goed geregeld?

Zijn uw RI&E en PvA goed toegesneden op de risico’s in uw organisatie?

Is uw PvA inderdaad (nog steeds) actueel? Dit zijn vragen die u zich even MOET stellen, om problemen te voorkomen. Vaak is het zo, dat de RI&E een “ver van mijn bed” ding is, waar men liever (nog even) geen tijd in steekt.

Onbekend maakt immers onbemind.

Om u (en uw medewerkers) deels te ontlasten van deze zorg, kunt u FRServices inhuren. Wij gaan (samen met u) op deskundige wijze de RI&E opstellen met daaraan het PvA gekoppeld.

Indien gewenst kan FRServices ook zorg dragen voor de juiste implementatie en uitwerking.

Met FRServices haalt u de juiste partner binnen.

Bel daarom gerust voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Risico inventarisatie

Opstellen van een RI&E

Vaak wordt de RI&E naar het 2e plan verplaatst. Dit kan diverse redenen hebben, is er geen vakkundig personeel aanwezig hiervoor, is de tijd er niet, vindt men het niet belangrijk genoeg?  Mijn inbreng is tweeledig…

D.m.v. interviews en een rondgang wordt de RI&E i.s.m. met u (klant) en uw eventuele aangewezen preventiemedewerker(s) opgesteld.  Wij zorgen er samen met u voor dat er keiharde afspraken worden gemaakt over de voortgang van de RI&E en vooral het PvA,  zijn er acties uitgevoerd, willen we dat checken. Indien alles compleet, heeft u een dynamisch document, waarmee u en uw medewerkers aan de slag kunnen en veiligheid een “normaal” onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden wordt bij al uw werknemers en uzelf.

 

De stappen van de RI&E op een rij:

Stap 1: Inventarisatie: Welke risico’s spelen er in uw bedrijf of organisatie?

Resultaat: een lijst met alle risico’s in het bedrijf.

Stap 2: Evaluatie: Hoe groot is het risico?

Resultaat: de risico’s staan in volgorde van belangrijkheid.

Stap 3: Plan van aanpak: Welke maatregelen?

Resultaat: een plan waarin staat wie, wanneer welke maatregel gaat treffen om de risico’s te verminderen.

Stap 4: Toetsen van de RI&E: Door een arbodeskundige of Hoger Veiligheids Kundige.

(deze stap is niet verplicht voor bedrijven met maximaal 25 werknemers die gebruik maken van een erkend Branche RI&E instrument)

Resultaat: Een goedgekeurde RI&E, die voldoet aan de wettelijke eisen.

Stap 5: Aan de slag: uitvoeren en evalueren van het Plan van Aanpak

Resultaat: de maatregelen zijn ingevoerd.

Implementeren Plan van Aanpak

Prioritering van beheersmaatregelen

Vanuit de RI&E worden de vastgestelde risico’s en gevaren benoemd in een Plan van Aanpak, deze worden gewogen m.b.v. een risicograaf, d.w.z. dat er verschillende klasses worden gegeven van eenvoudig tot zwaar. Hierin worden de verbeteracties benoemd en afgevinkt, zodra deze acties zijn uitgevoerd en volledig voldoen.

Personeelstrainingen

Toolboxen

Waar in het vorige kopje gesproken wordt over gestructureerd implementeren, sluiten de toolboxen daar naadloos bij aan. Diverse onderwerpen, die extra aandacht verdienen worden uitgediept in een toolbox. Alle personeelsleden kunnen gelijktijdig deze toolboxen bijwonen, waarna eventueel een korte toets afgenomen kan worden. Elke werkgever kan dit zelf invullen. Ook hier wordt maatwerk geleverd door FRServices.

Meer weten?

Maak gebruik van ons contactformulier. Wij beantwoorden uw vraag zo spoedig mogelijk.

Scroll naar top